Kariyer Park Uzman Okulu

Sürekli Güncellenen Eğitim Videoları ve Arşiviyle  KARİYER PARK'ta Sizleri Bekliyor

Uzaktan Eğitimler  

CACOO Nedir ?


 

 

 

CACOO

 

unnamed.jpg Cacoo, kullanımı oldukça kolay, çevrimiçi diyagram ve harita oluşturma aracıdır. Cacoo’u kullanarak farklı birçok diyagram oluşturulur. Site haritaları, ağ şemaları, UML diyagramları, kavram ve zihin haritaları gibi çeşitli diyagramlar oluşturulabilir.

Öğeler diyagramı kolayca oluşturmak için sürüklenip bırakılabilir. Öğeler bağlayıcılar ile birbirlerine kolayca bağlanabilir ve yeniden konumlandırıldığında bağlayıcılar otomatik olarak taşınır. Metin kutusu kullanabilir ve onu istediğiniz herhangi bir yere koyabilirsiniz. Bilgisayarınızdan diyagrama görüntüler yükleyebilirsiniz. Sayfanızdaki nesneleri taşırken onlar otomatik olarak yakınındaki nesnelere ve kılavuz çizgilerine tutturulacaktır ve hizalanacaktır. Kopyalama, yapıştırma ve çizim yazılımlarının diğer temel özellikleri Cacoo’da vardır. Tüm işlemler saklanır ve böylece sınırsız geri alma düzeyi oluşur.

dışa.PNG paylas.PNG Cacoo, ücretsiz olup web tarayıcınızda çalışır ve birden fazla kişi aynı diyagram üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışabilir. Oluşturulan diyagramları png, pdf, svg ve ps formatlarında dışa aktarılabilir. Oluşturulan diyagramlar paylaşılabilir. Bu özellik sayesinde oluşturulan diyagramın bir url’si oluşur bu url’yi paylaşarak diyagramın başkaları tarafından veya herhangi bir yerde görüntülenmesi sağlanabilir.

 

Paylaşılan diyagramı başkasının görebilmesi için üye olmasına gerek yoktur. Ayrıca paylaşılan diyagramın “herhangi biri düzenleyebilir” özelliği açık olarak paylaşıldığında herkes diyagramı düzenleyebilir.

 

Cacoo Uzaktan Eğitimde Nasıl Kullanılır?

 

İnternetin yaygınlaşması ve internet tabanlı uygulamaların gelişmesi; günlük hayatımızı etkilediği gibi uzaktan eğitim sistemlerini de etkilemiştir. İletişimin arttığı ve teknolojinin hayatımızda daha fazla yer edindiği bu değişim sürecinde uzaktan eğitimde Web 2.0 araçlarının kullanımı önemli derecede artmıştır.

Uzaktan eğitim; günümüze kadar mektup, radyo, televizyon ve bilgisayarı iletişim aracı olarak kullanmıştır. Günümüzde bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile farklı birçok yaklaşım ortaya çıkmıştır. Eğitimde Web 2.0 araçlarının kullanılması yani eğitim 2.0 kavramı da ortaya çıkmıştır. Cacoo, bu araçlardan sadece bir tanesidir.

Cacoo, uzaktan eğitiminde ders içeriklerini zenginleştirmek, öğrenmeyi etkili ve kalıcı hale getirmek gibi katkılar sağlayabileceği gibi kişinin öğrenimini de kolaylaştırmak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca ders içeriği ile ilgili bilgi verilmesi için kullanılabilir. Öğretilecek konu ve kavramlar ile ilgili kavram haritası oluşturulabilir böylece neler öğretileceği hakkında öğrenciye bilgi verilmiş olunur. Kavramların, sembollerin ve tanımların kolay anlaşılabilir olabilmesini sağlamak amacıyla kavram haritaları, akış şemaları vb. diyagramlar oluşturularak kişinin bir ağacın dalları gibi büyüyerek genişleyen konular hakkında anlamlı bir bağlam oluşturulması ve bunları somutlaştırabilmesi için görsel ve anlamsal zihin haritaları ortaya koyarak uzaktan eğitimde öğrenmeye büyük katkı sağlar.

Uzaktan eğitim, öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kullanılan eğitim teknolojisi olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan yola çıkarak bir kişinin öğrenmede yaşayabileceği eksikliklerini gidermesi yine kişinin kendisine kalacaktır diyebiliriz. Bu öğrenme eksikliklerini en aza indirgemek için içeriğin görsel ve işitseller öğelerle desteklenmesi gerekmektedir. Cacoo, bu içerikleri zenginleştirebilmek için birçok olanak sağlar ve içeriğin zenginleştirilmesinde diğer Web 2.0 araçları gibi büyük önem katkı sağlar. Daha zengin içerik daha kolay öğrenmenin kapılarını açar.

Genel olarak şunu diyebiliriz ki; Cacoo uzaktan eğitimin sözel içerikli dinamiğini biraz da olsa yıkıp yeni ve farklı bir yaklaşımla kişiye görsel olarak destekleyici öğeler sağlamakta kullanılabilir. Öğrenmeyi eğlenceli, akılda kalıcı ve kolay anlaşılabilir hale getirebilmek için Cacoo diyagramlarını aktif bir biçimde kullanmak gerekmektedir.     

Cacoo Mobil Öğrenmede Nasıl Kullanılır?

 

Mesafelerin kısaldığı, iletişimin çok hızlı arttığı ve iletişim teknolojileri ile sınırların kalktığı bir dünyada yaşıyoruz. Bunun yansıması olarak internet ve mobil tabanlı işlerin artışı kaçınılmaz oluyor.

Web 1.0 ile gelişimine başlayan Web; Web 2.0 ile internet kullanıcılarının tek taraflı iletişimi bırakıp, içeriği değiştirebildikleri konuma geldikleri noktadır. Bununla birlikte Web 2.0 araçlarının yaygınlaşması ve bunların eğitimde kullanımı oldukça arttı. İşe mobil cihazların girmesiyle de birlikte mobil öğrenme kavramı ortaya çıktı.

Nedir bu mobil öğrenme?  Mobil öğrenme; öğrenme ihtiyacının her durumda karşılanmasına olanak tanıyan öğrenme ortamları olarak tanımlanır. Bu da mobil cihazları aktif hale getirir aslına bakılırsa mobil öğrenmenin e-öğrenmeden farkı mobil cihazların kullanılmasıdır avantajı ise mobil cihazların kullanımının yaygın olmasıdır.

Öğrenme süreci içerisinde kişinin bilgi gereksinimlerini karşılaması için istenilen yer ve zamanda bilgiye ulaşma çabası kendisini mobil öğrenme ortamlarına yöneltmiş ve bunun için Web 2.0 araçları ortaya çıkmıştır. Cacoo da bu araçlardandır. Cacoo, uzaktan eğitimde olduğu gibi mobil öğrenmede de içeriğin zenginleştirilmesi, kavramların daha açık ve anlaşılabilir hale gelmesi amacıyla kullanılabilir.

Mobil öğrenmede bireylerin kendi öğrenimi yönetmesi söz konusu olduğundan dikkat çekici ve kolay ulaşılabilen Cacoo diyagramlarını kullanması birey için bir fırsat olacaktır. İstediği konu ile ilgili diyagramları Cacoo’nun arama motoruna yazarak kolayca elde edebilmesi için bu araç kullanılabilir. Kendi öğrenmesini yönetmiş, etkili ve kalıcı hale getirmiş olur.

Mobil öğrenmenin bir diğer avantajı da öğrenme materyaline her yerden erişilebilmesidir. Zaman ve mekan kısıtlılığı olmaması diyagramlara kolayca ulaşabilmeyi sağlar. Bunun getirisi olarak da öğrenmedeki herhangi bir eksiklik o an içerisinde giderilebilir. Diyagramların görsel içerikli olduğu göz önünde bulundurularak öğrenenin dikkatini çeker, kolay ve anlaşılır bir biçimde öğrenimini sağlayabileceği gibi, diyagramları etkili ve akılda kalıcı birer öğrenme materyali olarak da kullanabilir.

Kişi öğrendiği bilgileri öncelikli olarak kısa süreli belleğe atar ve bilgiler burada uzun süreli belleğe geçmeyi bekler. Bekleyen bilgiyi uzun süreli belleğe geçirebilmek yani bilgiyi kalıcı hale getirebilmek için bilgi tekrar edilmeli ve kodlanmalıdır. Bunu sağlayabilmek için Cacoo’ya başvurulabilir. Öğrenenin edindiği bilgiler doğrultusunda kendi diyagramlarını oluşturması sağlanabilir. Böylece kendi öğrenimini yönetmiş, kalıcı hale getirmiş ve kodlamalar sayesinde her an her yerde istediği bilgiyi çağırabilir ve kullanabilir hale getirmiştir.

 

 

 

 

 

 

Sepetim

Sepetim

Resim Ürün Adı Adet Birim Fiyatı