Kariyer Asistanım
MENÜ
Eğitim Sepetim 0
Sepetiniz (Toplam {{sepetim.length}} Ürün)
{{sepet.urun_adi}}
{{sepet.urun_toplam_fiyati}}.00 TL {{sepet.urun_toplam_piyasa_fiyati}}.00 TL
{{sepet.urun_sayisi}} Adet
4.83
(193)

Yöneticinin Eğitimi Sertifika Paketi 9 Sertifika

Kamu ve özel sektörde geçerli yöneticilik ve liderlik sertifikalarının tamamı bu pakette

Kamu ve özel sektörde geçerli yöneticilik ve liderlik sertifikalarının tamamı bu pakette

YÖNETİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

9 EĞİTİM 9 SERTİFİKA

  1. İŞ PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ
  2. KARİYER YÖNETİMİ EĞİTİMİ
  3. İŞ HAYATINDA İLETİŞİM EĞİTİMİ
  4. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ
  5. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
  6. MESLEK ETİĞİ EĞİTİMİ
  7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ
  8. DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ
  9. 6 SİGMA EĞİTİMİ

1)İŞ PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Basitçe Söylemek Gerekirse, İş Planı Tanıtıcı Bir
Dokümandır Ve Bu Doküman;
• Şirketinizin Planlarını Ortaya Koyar,
• Bu Planların Nasıl Gerçekleştirilebileceğini Gösterir Ve Okuyucunun Değerlendirme  Yapabilmesi İçin İhtiyaç Duyduğu Bilgileri İçerir.
İş Planı Şirketinizi Tanımlamalı Ve Kısa, Öz Ve Doğru Bir Projeksiyon Yapmalıdır. Ancak, İş Planı Aynı Zamanda Pazarlama Öğesi De Olan Bir Belgedir Ve Bu Nedenle Söz Konusu Tanımlama Aynı Zamanda Dikkat Çekici De Olmalıdır.

2) KARİYER YÖNETİMİ 
Kurumsal Kariyer Yönetimi 
Kariyer Yönetimi Araçları 
Kariyer Yönetimi Uygulamaları 
Kişinin Kendi Kariyer Hedefini Oluşturması 
Kariyer Planlamadan Sorumlu Olan Kişi/Birimler 
Kariyer Danışmanlığı 
Kariyer Geliştirme Programları Ve Eğitim 
Kariyer Haritaları 
Yetenek Havuzları Ve Kariyer Geliştirme 
Kurumlarda Kariyer Planlaması Yapılmasının Faydaları 
Kariyer Yönetimi Uygulamaları

3)İŞ HAYATINDA İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
İletişim Nedir?
İletişim Çeşitleri
Empatik İletişim Nedir?
İletişimde Uyum Ve Ahenk
Sözsüz İletişim
Beden Dilinin Etkin Kullanımı
İletişim Tarzımız
İletişim Engelleri Ve Aşma Yolları
Kazan-Kazan İlkesi
Yanlış Dinleme


4)YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ 
Küresel Dünyada Kurumsal Ofis Yapıları Gitgide Daha Çok Birbirine Benziyor Ve Dünyanın En Gelişmiş Kuruluşlarında Uygulanan Ofis Yönetim Sistemleri Diğer Organizasyonlar Bünyesinde De Yapılanmaya Başlıyor. 

Farklı Sektörlerde Yönetici Asistanı Olarak Çalışanlar Ve Bu Alanda Çalışmayı Hedefleyenler İçin Başarılı Bir Kariyer Edinmek, Hatta Bir Üst Basamağa Çıkmak İçin Modern İş Yaşamının Gerekleri Konusunda Bilgi Sahibi Olma Gerekliliği Tartışılmaz. Platform Akademi'nin Deneyimli Eğitimcileri, Bunun İçin Gereken Bilgi Ve Becerilere Sahip Olmanın Yollarını 'Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi'nde Sizlerle Paylaşıyor. 
Eğitimlerimize Katılan Yönetici Asistanları Ve Adayları Bilgi Ve Becerilerini Geliştirerek, Daha Profesyonel Bir Mesleki Yaklaşımla Performanslarını Maksimize Etme Ve Önlerinde Yeni İmkanlar Açma Şansına Sahip Oluyor. Eğitimlerimiz Sonunda Geliştirdikleri Kişisel Performanslarını Başarılı Biçimde Çalıştıkları Kurumun Vizyon Ve Hedefleriyle Uyumlu Hale Getiren Öğrencilerimiz, Önlerinde Yükselen Kariyer Basamaklarını Güvenle Tırmanmaya Başlıyor.

5-TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Kurum Ve Kuruluşlarının Uluslararası Rekabet Ortamında Güçlü Bir Biçimde Yer Alabilmesinin Temel Koşullarından Biri Olan "Toplam Kalite Yönetimi"Nin Uygulanabilmesi, Bu Konularda Yetişmiş İş Gücü Ve Bilgili Personelin Varlığına Bağlıdır. İşte Hazırladığımız Bu Eğitim; İhtiyaç Duyulan Bu İş Gücünü Ve İnsan Kaynaklarını Yetiştirmeyi Hedefliyor...

6)MESLEK ETİĞİ

 

Günümüzde iş yaşamında artan yoğun rekabet; firmaların, firma içi çalışanların ve yöneticilerin davranışsal açılardan yanlış yaklaşımlar içerisinde olmasının en önemli sebebidir. Bu durumun önüne geçilememesi ve rekabetin her geçen gün kötü bir hal alması ise, özellikle üst kademelerde yer alan görevlilerin alt kademelerde yer alan çalışanlara meslek etiği açısından doğru davranmamasına sebep olur. Bununla birlikte firmalar arasında da aynı şekilde bu tür sıkıntılar gözlenir ve ortaya çıkan yozlaşmanın bu şekilde süregelmesi ise firmaların, çalışanların ve dolayısıyla ekonominin de olumsuz etkilenmesi anlamına gelir. Alınacak uzaktan eğitim paketlerinde, başarılı ve kaliteli bir ekonomik sistem için bireylerin ve firmaların uyması gereken meslek etiği kuralları hakkında detaylı bilgiler bulunur. Dolaysıyla özellikle kendini geliştirmek isteyen kişilerin ve firmaların bu eğitimi alması oldukça önemlidir.

Eğitimin Meslek Etiği Açısından Önemi

İş hayatındaki tüm ilişkiler meslek etiği çerçevesinde gelişir. Rekabetin arttığı dönemlerde ise bahsedilen yozlaşmalardan uzak durmanın tek yolu, bireylerin ve firmaların meslek etiğinin belirdiği kurallar çerçevesinde hareket etmesidir. Bu kuralların dışına çıkıldığında ise aşırı hırs, aç gözlülük ve bencillik, kurallara aykırı davranma, maddi ve manevi tatminsizlik, siyasi ve dini ayrımcılık, rüşvet verme, yalan söyleme, iftira atma gibi daha birçok olumsuz durum meydana gelir. Bu anlamda her çalışanın ve firma yöneticilerinin bu konuda eğitim alması oldukça önemlidir.

Eğitim İçeriği

Meslek etiği çerçevesinde belirlenen kurallar geneldir. Yani tüm ülkelerdeki işyerleri ve içerisinde bulunan insanlar için geçerlidir. Meslek etiği ile ilgili verilen uzaktan eğitim paketlerinde ilk etapta bireylere yoğun rekabet içeren stresli iş ortamında meslek etiği ilkelerinin temelleri hakkında bilgi verilir ve bu konuyla ilgili kişilere yeterlilik kazandırılması amaçlanır.  

Eğitimin içeriğinde ise; etik sistemi, ahlak oluşumunda rol alan faktörler, meslek etiği,  mesleki yozlaşma sonucun gerçekleşen olaylar, sosyal sorumluluk kavramı,  etik- toplum ilişkisi, meslek etiğine uyulması durumunda oluşabilecek sonuçlar, bireylerde etik davranışları etkileyen faktörler, işletmelerin bireylere, topluma ve diğer işletmelere karşı sorumluluğu gibi meslek etiğini içeren pek çok konunun incelenmesi sağlanarak, eğitimi alan kişilere kapsamlı bilgi verilir.Doğrudan Doğruya İnsanla İlgili Mesleklerde Uyulması Gereken Davranış Kuralları Olarak Tanımlanabilir. Yani Belirli Bir Meslek Grubunun Mesleğe İlişkin Oluşturup Koruduğu, Meslek Üyelerine Emreden, Uyulması Gereken Davranışlardır. Meslek Etiğinin En Önemli Yanlarından Biri Dünyanın Her Yerinde Ayı Meslekte Çalışanların Bu Davranış Kurallarına Uygun Davranmaları Gerektiğidir.
Ülkemizde Çeşitli Meslek Alanlarında Çalışanların Davranış Ve Çalışma İlişkilerinde Bazı Ortak Davranış Kurallarına Uymalarını Sağlamak Amacıyla Mesleki Etik İlkelerinin Geliştirilmesi Konusunda Çeşitli Çalışmalar Yapılmış Ve Bu İlkelerin Yürütülmesini Denetleyecek Meslek 

7-ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ 

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Neden Gereklidir ?

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, kurum içi bireysel hatalardan korunmanın sağlanmasını, iş kazalarının önlenmesini hedeflemektedir.

ISO 45001:2018 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

Firmalar arasındaki rekabetin gün geçtikçe artması; beraberinde firmaların sundukları ürün çeşitliliğinin de çoğalmasına ve fiyat düzeylerinin değişiklik göstermesine sebep olur. Bununla birlikte müşterilerin de firmalardan beklentileri gittikçe artmaya başlar. Dolayısıyla müşteriler ve tüketiciler almış oldukları ürün ve hizmetler dışında kuruluşlardan başka beklentiler içine girerler. Bunlardan biri ise, firmanın üstlenmiş olduğu veya yapacağı sosyal sorumluluk projelerini ne derece sürdürdükleridir.

Tüketicilerin firmalara karşı olan bu beklentisi ise standart kalite kelimesinin artık günümüzde tek başına bir anlam ifade etmemesi anlamına gelir. Dolayısıyla gündemde artık iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili konular yer alır. Dolayısıyla konuyla ilgili mevzuatlara firmanın ne kadar uyduğu, bireyler için sağlıklı ve uygun bir çalışma ortamının sunulup sunulmadığı, mevcut eksikliklerin ne derecede ve ne kadar sürede giderildiği sorgulanır.

Eğitimin Amaçları

ISO 45001 uzaktan eğitim programlarında verilen derslerin amacı iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yasaların ışığı altında firmada bulunan mevcut risklerin ortadan kaldırılması veya olabildiğince azaltılarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasıdır. Aynı zamanda tüm bu sorumluluğu yüklenecek yönetimin bu konuda ne kadar aktif olduğunun saptanarak, gerekli ilerlemenin kaydedilmesini sağlamaktır.

ISO 45001 iş sağlığı ve işçi güvenliği eğitimi veren uzaktan eğitim programlarında firma çalışanlarının ve yönetimin bu konuda olabildiğince bilinçlendirilmesi ve tüm yasal mevzuatlara hâkim olması; aynı zamanda bunların uygulanması sağlanır. Buna göre eğitimin amacı, firmada zararla sonuçlanabilecek olası riskli durumların önceden tespiti ve hemen alınması gereken önlemler hakkında katılımcıların kapsamlı bilgi sahibi olması sağlanır.

Eğitim İçeriği

Eğitim içeriği oldukça geniş kapsamlıdır ve günümüzde işçi sağlığı ve güvenliği hayati önem taşır. Dolayısıyla ISO 45001 uzaktan eğitim programlarına hangi sektörde ya da ölçekte olduğu fark etmeksizin tüm firmalar katılabilir. Bunun yanı sıra çalışan kişiler de kariyer olanaklarını arttırabilmek için bu yönetim sistemi hakkında eğitim alabilirler.

Eğitim içeriğinde yer alan konular ise; ISO 45001 gelişimi ve avantajları, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda kurulacak sistemin aşamaları, olası sağlık ve güvenlik risklerinin önceden belirlenmesi ve değerlendirilmesi , ISO 45001 gereklilikleri yer alır.

4 Uzaktan Eğitim Saati Sürecektir.


ISO 45001 Standardı, Çalışanların Can Güvenliğini Ve Sağlığını Tehdit Edebilecek Risklerin Belirlenmesi, Kontrol Altına Alınması, Minimim Seviyeye İndirilmesi Ve Mümkün İse Ortadan Kaldırılması İçin Uygulamada Bir Rehber Özelliği Taşır. 
Kaza Olma Riskini Azaltır.
Ohsas Belgesi, ISO 45001 Standardı, İşyerinde Çalışanların Sağlığını Ve Güvenliğini Etkileyebilecek Uygulamaların Sistematik Olarak Kontrol Altında Tutulmasını Öngören Bir Yönetim 
Modelidir. İngiliz Standartlar Enstitüsü Tarafından, Kuruluşların İş Güvenliği Konusunda Üçüncü 
Taraf Belgelendirme Taleplerine Cevap Olarak Yayımlanmıştır. Genel Anlamda İş Güvenliği Kavramı Çalışanların, İşletmenin Ve Üretimin Her Türlü Tehlike Ve Zarardan Korunmasını İçermektedir. İnsan Hayatının Öncelik Taşıması Nedeniyle, İşletme Ve Üretim Güvenliği Konularının İkinci Planda Kaldığı Ve Uluslar Arası Alanda İş Güvenliği Kavramıyla Genel Olarak Çalışanların Güvenliğinin İfade Edildiği Görülmektedir. 

8-DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Kalite Yönetimi Sistemleri Dokümantasyonu İçinde Yer Alan Kalite Politikasının Ve Kalite Hedeflerinin, Kalite El Kitabının, Standardın Öngördüğü Prosedürlerin, Proseslerin Etkin Planlanmasın, Uygulanmasının Ve Kontrolünü Sağlamak İçin Kuruluşun İhtiyaç Duyduğu Dokümanların Kuruluşun Büyüklüğü Ve Faaliyetlerin Özelliği, Proseslerin Karmaşıklığı Ve Bunların Aralarındaki Etkileşim Ve Personelin Yeterliliği De Dikkate Alınarak Hazırlanmasını Sağlamaktır.

DOKÜMANTASYON SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

Dokümantasyon Sertifikası

Dokümantasyon Nedir? Dokümantasyon Eğitimi Neden Gereklidir ?

Firmalar, kurumsal kültürlerini korumaya yönelik projelerini kalite yönetim sistemleriyle gerçekleştirmeye çalışırlar. Çünkü mevcut ya da uygulanmaya başlanacak kalite yönetim sistemi prosedürleri, firmaların gelişimi ve sahip olduğu kurumsal kimliği açısından oldukça önemlidir. Bu kimliği korumak ve geliştirmek içinse firmanın sahip olduğu yönetim şeklinin kalite standartlarına uygunluğu denetlenmeli ve gerekli prosedürler uygun bir şekilde uygulanmalıdır.

Eğitimin Firmalar Açısından Önemi

Kalite yönetim sistemi, firmanın mevcut gelişimi, piyasa içindeki prestiji ve müşterilerinin gözündeki değerin artması için de oldukça önemlidir. Dolayısıyla firmaların, bu standartlara ulaşabilmesi için ISO 9001 kalite yönetim sistemli dokümantasyon yapısının ve dokümantasyonların hangi özelliklere sahip olması gerektiği konusunda tam bilgi sahibi olması gerekir. Kalite yönetim sistemi içerisinde etkili dokümantasyon hazırlama konusunda katılımcılara geniş kapsamlı bilgiler veren uzaktan eğitim programları aracılığı ile katılımcılar; kendi kuruluşlarında sade, açık, anlaşılır ve etkin dokümantasyon hazırlama ilkelerini uygulamalı ve teorik bir şekilde öğrenme imkânına sahip olur.

Eğitim İçeriğinde Neler Yer Alır?

Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon uzaktan eğitim programına firma içerisinde kalite departmanında bulunan herkes katılabilir. Eğitim, hem yazılı hem de görsel araçlarla istediği an istediği yerde eğitim alma imkânına sahip olmak isteyen katılımcılara verilir. Eğitim sonunda ise katılımcılar, ISO 9001 standardı kapsamında dökümantasyon sistemini oturtma, bu süreçte neler yapılması ve yapılmaması gerektiğiyle ilgili bilgi sahibi olurlar. Bunun yanı sıra programda doküman türleri, doküman hazırlamanın temel yöntemleri ve dökümanların kontrolü hakkında bilgi verilerek; sistemin kontrollü ve etkin bir şekilde sürdürülmesi için katılımcıların yeterli donanıma sahip olması sağlanır. Eğitim sonunda verilen sertifika ile katılımcılar hem yeterli bilgi ye ve donanıma, hem de bu sistemi yürütecek yetkiye sahip olurlar.

Dokümantasyon eğitim programının içeriğinde; kalite yönetim sistemi ve dokümasyon yapısıyla ilgili detaylı bilgiler ve uygulama prosedürleri yer alır. Bunun yanı sıra görev tanımları, çeşitli prosedürler, proses tanımları-akışları-haritaları, talimatlar, kontrol planları, kalite el kitabı, formlar ve spesifikasyonlar da mevcuttur. Ayrıca kalite yönetim sistemi dokümanlarıyla ilgili teknik bilgiler de uzaktan eğitim içeriğine dahildir.Kalite Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
Doküman Hazırlanması
Doküman Kontrolü
Kalite El Kitabı
Prosedür Belirleme, Yazma ve Uygulama
İş Talimatları Belirleme, Yazma ve Uygulama
Kalite Planları
Kalite Kayıtları
Kalite Formları
Uygulama Çalışmaları
Genel değerlendirme, soruların cevaplanması, örnek dökümanların sunumu, anket
Doküman Nedir
Doküman Tipleri Nelerdir 
Dokümantasyon Nedir
Kayıt Nedir
Kayıt Tipleri Nelerdir
Doküman ile Kayıt arasındaki farklar nelerdir
ISO 9001 2018 Standardına göre hazırlanması gereken Dokümanlar Nedir
ISO 9001 2018 Standardına göre zorunlu olmasada  Hazırlanması gereken Dokümanlar Nelerdir
ISO 9001 2018 Standardına göre Tutulması gereken Kayıtlar Nedir
ISO 9001 2018 Standardına göre zorunlu olmasada  Tutulması gereken Kayıtlar Nelerdir
ISO 9001 2018 Doküman Kontrolü Nedir Nasıl Sağlanır
ISO 9001 2018 Kayıt Kontrolü Nedir Nasıl Sağlanır
ISO 9001 2018 Kalite Politikası Nedir 
ISO 9001 2018 Kalite Politikası Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
ISO 9001 2018 Kalite El Kitabı Nedir 
ISO 9001 2018 Kalite El Kitabı Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
ISO 9001 2018 Kalite Prosedürü Prosedürleri Nedir 


Kalite Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı
Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu
Genelamaçlar Ve Faydalar

9)6 SİGMA EĞİTİMİ

6 SİGMA EĞİTİMİ

Piyasada uzun yıllardır varlığını sürdüren ve her geçen gün büyümeye devam eden büyük firmaların bu başarısında 6 Sigma metodunun oldukça büyük bir payı bulunuyor. Çünkü düşünüldüğünde büyük bir firmanın tüm üretim ve satış sürecini nasıl gerçekleştirdiği, bu süreçte ortaya çıkan problemlere nasıl çözüm bulduğu, insan yönetimi, kar-zarar dengesini sağlama ve daha birçok konuda nasıl sistematik bir şekilde yol izlemesi gerektiği bu metot sayesinde mümkün oluyor. Dolayısıyla firma içerisinde bulunan tüm çalışan ve yöneticilerin bu metotlar hakkında bilgi sahibi olması, firmanın gelişimi açısından büyük önem taşıyor.  Günümüzün en etkin eğitim sistemlerinden olan uzaktan eğitim paketlerinden yararlanarak çalışanların, yöneticilerin veya iş arayanların bu metotları daha detaylı olarak öğrenmesi mümkün.

Uzaktan Eğitim İle 6 Sigma Metodunu Detaylı Olarak Öğrenin

6 Sigma metodunun amacı, temel olarak iş başarısını sağlamak ve bunu sürdürmektir. Ayrıca üretim sürecinde yapılan hatalar ve firmanın işleyişindeki aksaklıkların giderilmesi veya en azından azaltılması için kullanılması gereken bir sistemdir. Bu metodun etkin bir şekilde uygulanmaması ise, üretimde ve şirketin işleyişinde aksaklıklara sebep olur.  Özellikle firmanın gelişimi konusunda hassas olan yöneticilerin özen gösterdiği bu konu, firma çalışanlarının eğitim almasını gerekli kılar. Dolayısıyla firma içinde iyi bir kariyer hedefleyen kişiler, firmanın isteği dışında da uzaktan eğitim paketlerinden yararlanarak konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirler.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan; yani herkesin eşit koşullarda eğitim almasına olanak tanıyan uzaktan eğitim sistemi sayesinde 6 Sigma metodunu her birey istediği an istediği yerde öğrenme imkânına sahiptir. Ayrıca bu sistemi kullanan bireylerin örgün öğretime kıyasla masrafları daha düşük olacağından, uzaktan eğitim sistemi ile bu eğitimi almak bütçe açısından çok daha avantajlıdır.

6 Sigma Eğitimi Sertifikası Neden Önemli?

Günümüzde birçok firmanın piyasaya giriş yapması ile artan rekabet de gelişmek isteyen firmaların 6 Sigma metodu konusunda daha özenli olmasını sağlamıştır. Firmaların gittikçe bu konuya önem vermesi de 6 Sigma metodu eğitimi almış personele ihtiyaç duymasına da paralel olarak sebep olmuştur. Dolayısıyla iş bulma sürecinde olan bireylerin büyük firmalarda işe alınma olasılığını arttıracak bu eğitime katılıp sertifika almaları gerekebilir.


Kuruluşların Ürünlerini Yada Hizmetlerini Ortaya Sunarken Hata Paylarını 6 Sigma'ya İndirebilmeleri İçin Gerekli Method, Süreç Ve Araçların Örnekli Şekilde Katılımcılara Aktarılmasıdır.
6 Sigma'nın Temel Kavramı Ve Tanımı
6 Sigma Yol Haritası
Kuruluşun 6 Sigma'ya Planlanıp Hazırlanması
Nasıl Ve Nereden Başlanmalı
Liderin Başlangıca Hazırlanıp Plan Yapması
Kilit Çalışanların Yetiştirilmesi
Kuruluşun 6 Sigma Konusundaki Temel Eğitimi
Proje Seçim
Müşteri Gereksinimlerin Oluşturmak
Mevcut Performansın Belirlenmesi
Sürecin İyileştirilmesi
Sürecin Tasarlan
6 Sigma Sisteminin Yayılması


EĞİTİM SÜRESİ: 30 SAAT

Örnek Sertifika ; 


Örneği verilen belgede ''Örnek'' olarak bildirilen eğitim başlığı programlara göre değişiklik göstermektedir.

Eğitim Sonunda ; Seçeceğiniz Üniversite Onaylı Sertifika Sahibi Olacaksınız. Belgeler Tarafınıza Yurtiçi Kargo ile alıcı ödemeli olarak eğitim süreniz bittikten sonra EN GEÇ 20 iş günü içerisinde kargoya teslim edilecektir.

Kazanımlar


Eğitim sonunda elde edeceğiniz kişisel ve mesleki gelişim sertifikanız/sertifikalarınız ile iş hayatında kendinizi diğer iş başvurusu yapan adaylara karşı bir adım öne taşıyabilirsiniz. Bu tür eğitimler destekleyici faaliyetler sınıfında yer almaktadır. Kişisel ve Mesleki gelişiminize katkıda bulunarak almaya hak kazandığınız sertifikanız/sertifikalarınızı CV'nize ekleyerek kullanabilirsiniz. Üniversitelerimiz tarafından verilen sertifikalar kamu ve özel sektörde geçerlidir.

Eğitim Süreci

Tüm işlemler online gerçekleşecektir.
Kendi müsaitliğinize göre sisteme girip eğitim videolarınıza 7/24 erişim sağlayabileceksiniz.
Eğitim sonunda test usulü sınavınız olacaktır.
Sınavlar ortalama 20-40 soru arasında olmaktadır.
Üç defa ücretsiz sınav hakkınız bulunmaktadır.
Geçme notu 50 puandır.
1 ay eğitim süreniz bulunmaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir

İlgili bölüm çalışanları/mezunları ve ilgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler sertifikalı eğitim programına başvuruda bulunabilir.

Nasıl Katılırım?


''Eğitime Katıl'' butonu ile kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Sistem sizi kayıt işlemleri için yönlendirmektedir. Ödeme işleminizi Banka/Kredi Kartı ile yapabilirsiniz. Kredi ve Banka Kartı ödeme yaptığınızda kaydınız hemen açılıp giriş bilgilerinin SMS olarak gelecektir. 

 

BAŞVURU SÜRECİ


•Katılımcılar Dünyanın her yerinden katılabilir.
•Eğitim başlangıç ve bitiş tarih aralığında tüm ders videoları açık olup, eğitimleri istediğiniz gün ve saatte 7/24 izleyebilirsiniz.
•Ödeme işleminiz kredi kartı ile gerçekleştirebilirsiniz.

İLETİŞİM

•0850 333 57 37
Whatsapp Danışma Hattımız: 0544 226 50 60
info@kariyerpark.com

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapan veya soru soran kimse yok.

Yöneticinin Eğitimi Sertifika Paketi 9 Sertifika
%43 İNDİRİM
990.00 TL 560.00 TL
EĞİTİME KATIL