Kariyer Park Uzman Okulu

Sürekli Güncellenen Eğitim Videoları ve Arşiviyle  KARİYER PARK'ta Sizleri Bekliyor

Uzaktan Eğitimler  

Rusça Kursu Öğretim Programı

  • Fiyatı : 600,00 ₺ Yerine 450,00 ₺

PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

1. Programda dört dil becerisinin yanı sıra tanıma, anlama, sorgulama, sıralama, sınıflama, özetleme, ilişkilendirme ve eşleştirme vb. alt becerilerin kazandırılması esas alınmıştır.
2. Programda iletişimsel yaklaşım temel alınmıştır.
3. Programda yer alan hedeflerde dört dil becerisi ve öğrenci merkezli yaklaşım temel alınmıştır.
4. Yabancı dilin ana dili ile ilişkisi temel alınmıştır.
Program; konular, işlevler, dil alanları ve dil bilgisi yapıları, kelime kümeleri, dil aktiviteleri ve çalışma becerileri ve öğrenci proje çalışması olmak üzere altı ana bölümden oluşmaktadır


1. Konular
Dil öğreniminde öğrencilerin motive edilmesi büyük önem taşır. Ayrıca, dil öğreniminin anlamlı bir bütünlük içerisinde gerçekleşmesi, kazanımlara ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Böyle bir yaklaşımla, konuların güncel hayata dönük, öğrencilerin ilgisini çekebilecek ve onları araştırmaya yöneltecek biçimde oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Konuların belirlenmesi aşamasında kazandırılacak dil ve beceriler ile iletişimsel yaklaşım göz önünde bulundurulmuştur. Programın konuları arasında meslekî bilgilere ne derecede yer verileceğine meslek dallarının ihtiyaç ve amaçları çerçevesinde meslek dersleri öğretmenlerinin de görüşleri alınarak zümre öğretmenler kurulunca karar verilecektir.

2. İşlevler
İşlevler, belirlenen kazanımlar doğrultusunda, kimlerin, hangi dili, nerede ve ne amaçla kullanacağını gösterecek şekilde oluşturulmuş, konularla paralellik sağlanmasına dikkat edilmiş, sarmal olarak yapılandırılmıştır; aynı işlev, başka konular ve dil bilgisi yapılarıyla da verilerek çeşitlilik sağlanmıştır. Öncelikli amaç, öğrencilerin iletişim yetilerini ve dil becerilerini geliştirmek olduğundan işlevlerin bu amaca hizmet etmesine önem verilmiştir. Öğrencilerden belirli bir konu çerçevesinde dilin temel dört becerisini (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kullanmaları beklenmektedir. Bu noktadan yola çıkarak dil işleri ve çalışma becerileri bölümünde de işlevler, öğrencilerin belirli dil becerilerini ve uygun çalışma stratejilerini geliştirmesiyle anlam kazanacaktır. Öğrenci projeleriyle de hedef dilin farklı ortamlarda etkin kullanımı desteklenmektedir.

3. Dil Alanları ve Dil Bilgisi Yapıları
Bu öğretim programıyla yapısalcılıktan uzaklaşılması, iletişimci, işlevsel bir yaklaşım kullanılması düşünülmektedir. Programın bu bölümünde sunulan dil bilgisi yapıları iletişime yönelik işlevleri yerine getirme konusunda araç niteliği taşımaktadır. Hedef, dil bilgisi öğretimi değil, anlamlı etkinliklerle desteklenmiş bütünlük içinde iletişimsel bir dil öğretimi gerçekleştirmektir. Bunun için, yeni dil bilgisi yapıları; becerilerden, işlevlerden ve konunun bütününden soyutlanmayacak biçimde dilin kullanımı çerçevesinde verilmelidir.
4. Kelime Kümeleri
Bu bölümde, konuyla ilgili anahtar kelimelere yer verilmiştir. Kelimeler belli bir bağlamda ve iletişime yönelik olarak verilmeli ve öğrencilerin yabancı dil seviyeleri ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kelimeler kullanılarak kavram haritaları oluşturulmalıdır. Beyin fırtınası, kelime oyunları, kelime haritaları, bilmeceler vb. tekniklerle de öğrencilerin kelime dağarcığı zenginleştirilebilir. Bu zenginliğin öğrencilerin yabancı dil öğrenimine karşı tutumuna ve rahat kullanımına olumlu katkı sağlayabileceği unutulmamalıdır. Kelime öğretimi sırasında, öğrencilerin kelime türlerini tanıması sağlanmalıdır.

5. Dil Etkinlikleri ve Çalışma Becerileri
Programda, sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlandığından, bu bölümün etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde, öğrenilenlerin kullanılabileceği, öğrencilere neler yapamadıklarını değil, neler yapabildiklerini gösteren bir yaklaşımla dört temel beceriye eşit ağırlık verilerek öğrencinin aktif olarak katılımının sağlanacağı etkinlikler hazırlanmalıdır.

6. Öğrenci Proje Çalışması
Dilin öğrenilmesi bir süreç içinde gerçekleştiğine göre, bu süreçte öğrencilerin gelişimi sadece yazılı ve sözlü sınavlarla değil, projelerle de değerlendirilecektir. Projelerle, öğrencilere neler yapabileceklerini görme, ilgi alanlarına göre yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı tanınacak, meslek dallarına uygun proje çalışmaları yaptırılacaktır. 

 

İSTENİLEN EVRAKLAR

Kimlik Fotokopisi ve 1 adet Resim Talebi
BİLGİ VE İLETİŞİM

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI

0850 333 57 37

ONLINE KAYIT VE ÖN TALEP İÇİN

https://www.kariyerpark.com.tr/page/egitim-talep-et

 
Yapılacak Sınav Hakkında

Öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 

Kurs bitirme belgesi alacakların sınavlarının, kurumun bulunduğu merkezde yapılması esastır.. Ancak farklı merkezlerde en az yirmi kursiyerin katılması hâlinde ilgili valiliklerden de izin alınarak sınav yapılabilir.

Sertifikalı kurslarda belirli tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde gerçekleşir.


Kursu başarılı bir şekilde tamamlayan, kursiyerler MEB Onaylı KURS BİTİRME BELGESİ alacaktır.

MEB Onaylı KURS BİTİRME BELGESİ, sınavların bitiminden sonraki 2-3 haftalık süreç içerisinde adreslerinize alıcı ödemeli  kargolanır ve adres bilginizi güncel tutmanız gerekmektedir.

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
4 113,63 ₺ 454,50 ₺
5 91,37 ₺ 456,84 ₺
6 76,20 ₺ 457,20 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
9 50,00 ₺ 450,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
3 150,00 ₺ 450,00 ₺
4 113,63 ₺ 454,50 ₺
5 91,80 ₺ 459,00 ₺
6 75,00 ₺ 450,00 ₺
7 66,21 ₺ 463,50 ₺
8 58,50 ₺ 468,00 ₺
9 52,50 ₺ 472,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
3 156,00 ₺ 468,00 ₺
4 120,38 ₺ 481,50 ₺
5 97,20 ₺ 486,00 ₺
6 81,75 ₺ 490,50 ₺
7 70,71 ₺ 495,00 ₺
8 62,44 ₺ 499,50 ₺
9 50,00 ₺ 450,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
3 150,00 ₺ 450,00 ₺
4 114,75 ₺ 459,00 ₺
5 92,70 ₺ 463,50 ₺
6 78,00 ₺ 468,00 ₺
7 67,50 ₺ 472,50 ₺
8 59,63 ₺ 477,00 ₺
9 53,50 ₺ 481,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
4 112,50 ₺ 450,00 ₺
5 90,00 ₺ 450,00 ₺
7 64,29 ₺ 450,00 ₺
8 56,25 ₺ 450,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
3 150,00 ₺ 450,00 ₺
4 113,63 ₺ 454,50 ₺
5 91,80 ₺ 459,00 ₺
6 77,25 ₺ 463,50 ₺
7 66,86 ₺ 468,00 ₺
8 59,06 ₺ 472,50 ₺
9 53,00 ₺ 477,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
2 229,50 ₺ 459,00 ₺
3 154,50 ₺ 463,50 ₺
4 117,00 ₺ 468,00 ₺
5 94,50 ₺ 472,50 ₺
6 79,50 ₺ 477,00 ₺
7 68,79 ₺ 481,50 ₺
8 60,75 ₺ 486,00 ₺
9 54,50 ₺ 490,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
2 229,50 ₺ 459,00 ₺
3 154,50 ₺ 463,50 ₺
4 117,00 ₺ 468,00 ₺
5 94,50 ₺ 472,50 ₺
6 79,50 ₺ 477,00 ₺
7 68,79 ₺ 481,50 ₺
8 60,75 ₺ 486,00 ₺
9 54,50 ₺ 490,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
2 229,50 ₺ 459,00 ₺
3 154,50 ₺ 463,50 ₺
4 117,00 ₺ 468,00 ₺
5 94,50 ₺ 472,50 ₺
6 79,50 ₺ 477,00 ₺
7 68,79 ₺ 481,50 ₺
8 60,75 ₺ 486,00 ₺
9 54,50 ₺ 490,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
2 229,50 ₺ 459,00 ₺
3 154,50 ₺ 463,50 ₺
4 117,00 ₺ 468,00 ₺
5 94,50 ₺ 472,50 ₺
6 79,50 ₺ 477,00 ₺
7 68,79 ₺ 481,50 ₺
8 60,75 ₺ 486,00 ₺
9 54,50 ₺ 490,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
2 229,50 ₺ 459,00 ₺
3 154,50 ₺ 463,50 ₺
4 117,00 ₺ 468,00 ₺
5 94,50 ₺ 472,50 ₺
6 79,50 ₺ 477,00 ₺
7 68,79 ₺ 481,50 ₺
8 60,75 ₺ 486,00 ₺
9 54,50 ₺ 490,50 ₺
Sepetim

Sepetim

Resim Ürün Adı Adet Birim Fiyatı