Kariyer Asistanım
MENÜ
Eğitim Sepetim 0
Sepetiniz (Toplam {{sepetim.length}} Ürün)
{{sepet.urun_adi}}
{{sepet.urun_toplam_fiyati}}.00 TL {{sepet.urun_toplam_piyasa_fiyati}}.00 TL
{{sepet.urun_sayisi}} Adet
4.7
(117)

Laboratuvar Eğitimi Sertifika Programı

Kimya, Laboratuvar, Veteriner Hekim,  Laboratuvar Teknikleri, Mikrobiyoloji, Sağlık Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Veteriner Hekim vb. sektörlerde gereken eğitimleri barındırmaktadır.

Kimya, Laboratuvar, Veteriner Hekim,  Laboratuvar Teknikleri, Mikrobiyoloji, Sağlık Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Veteriner Hekim vb. sektörlerde gereken eğitimleri barındırmaktadır.

LABORATUVAR EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Laboratuvar Eğitimi Sertifikası

Laboratuvar Eğitimi Nedir?  Laboratuvar Eğitimi Neden Gereklidir ?

Laboratuvar Yönetimi, katılımcılara Laboratuvar Yönetimi için Laboratuvar çalışanları ve sorumlu personellerin farkındalığını arttırmak, gerekli kavram ve terimlerin tanıtılması adına hazırlanmıştır. Kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak isteyen kişiler için hazırlanmıştır.

Laboratuvar Eğitimi Sertifika Programı

Laboratuvar Yönetimi Sertifika programında 21 ayrı konu başlığı geniş olarak ele alınmakta ve Laboratuvar sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen kişilere detaylı bir eğitim paketi sunulmaktadır.

Laboratuvar Yönetimi Sertifika Programı ilgili konularda katılımcıların mesleki gelişimini arttırmayı hedeflemektedir.

Laboratuvar Yönetimi Eğitimi İçerisinde;  Kimya, Laboratuvar, Veteriner Hekim,  Laboratuvar Teknikleri, Mikrobiyoloji, Sağlık Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Veteriner Hekim vb. sektörlerde öğrenci olarak veya iş hayatında bulunan kişilerin en çok ihtiyaç duyduğu eğitimleri barındırmaktadır.

Eğitim içeriğinde bulunan 21 ayrı konu başlığının detayları ise şu şekildedir;

-GMP – İyi Üretim Uygulamaları
-GLP – İyi Laboratuvar Uygulamaları
-GHP – İyi Hijyen Uygulamaları
-ISO 17025:2015 Laboratuvar Akreditasyonu
-ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
-ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi
-ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
-Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
-Tıbbi Malzeme Yönetimi Eğitimi
-Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
-Hasta ve Çalışan Güvenliği Eğitimi
-ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
-Risk Analizi Eğitimi
-Sağlık Kurumlarında Hijyen Eğitimi
-Tıbbi Dokümantasyon Eğitimi
-Sağlık Kurumlarında Etik Eğitimi
-Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi Eğitimi
-Epidemiyoloji Eğitimi
-Toksikoloji Eğitimi
-Biyomedikal Kalibrasyon Eğitimi
-Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

Programlarını içinde barındırmakla beraber 150 uzaktan eğitim saati sürmektedir.

 

-GMP – İyi Üretim Uygulamaları Sertifikası

GMP – İyi Üretim Uygulamaları Nedir, GMP – İyi Üretim Uygulamaları Sertifikası Neden Alınmalıdır, GMP – İyi Üretim Uygulamaları Sertifikası Ne İşe Yarar ?

GMP- İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi İlaç, Kozmetik ve Gıda sektörünü kapsamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda deterjan ve temizlik ürünlerinin de kozmetik sınıfında yer alması ve Kozmetik Yönetmeliğinin kabulüyle birlikte bu ürünleri de kapsamı içerisine almıştır.

 

-GLP – İyi Laboratuvar Uygulamaları Sertifikası

GLP – İyi Laboratuvar Uygulamaları Nedir, GLP – İyi Laboratuvar Uygulamaları Sertifikası Neden Alınmalıdır, GLP – İyi Laboratuvar Uygulamaları Sertifikası Ne İşe Yarar ?

GLP – İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi Kimya, ilaç, parfüm, çevre, gıda analizi ve kalite kontrol gibi sektörlerin laboratuvarlarında temel bir ihtiyaç haline gelen standarttır. Yurt dışı ayaklı çalışan firmalarda GLP standardına uygun olan laboratuvarlarda işlem sağlanması ön şart olarak talep edilmektedir.

 

-GHP – İyi Hijyen Uygulamaları Sertifikası

GHP – İyi Hijyen Uygulamaları Nedir, GHP – İyi Hijyen Uygulamaları Sertifikası Neden Alınmalıdır, GHP – İyi Hijyen Uygulamaları Sertifikası Ne İşe Yarar ?

GHP İyi Hijyen Uygulamaları Eğitimi gıda üretim tesislerinin hijyenik yapılandırılmasını, temizleme ve dezenfeksiyon işlemlerini, gıda işleme kalitesini ve her işlemde uygulanacak olan hijyenik basamakların uygulanmasını içeren bir standarttır.

Personel hijyeni,
Çalışan sağlığı,
Çalışma şartları,
Tesis ve ekipman bakımı,
Gıda temas yüzeylerinin hijyeni,
Pest kontrol,
Atıkların uzaklaştırılması,
Su kalitesi,
Tuvalet ve el yıkama alanları,
Çapraz kontaminasyonun önlenmesi

 

-ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Sertifikası

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Nedir, ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Sertifikası Neden Alınmalıdır, ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Sertifikası Ne İşe Yarar ?

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Eğitimi genel hatlarıyla ele alındığında Kalite Yönetim Sistemlerini ve Laboratuvar için Gerekli olan teknik şartların birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir standart olarak görülmektedir.

-ISO/IEC 17025 Standardının Tarihçesi
-Neden Revizyon Yapıldı?
-ISO/IEC 17025:2017 standardı
-Temel Değişiklikler
-2017 ile 2005'in Genel Karşılaştırması
-Standardın Yapısı
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve tarifler
4 Genel gereksinimler
5 Yapısal gereksinimler
6 Kaynak gereksinimleri
7 Proses Gereksinimleri
8 Yönetim Sistemi Gereksinimleri

 

-ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası Neden Alınmalıdır, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası Ne İşe Yarar ?

Günümüzde giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları ana hedefler vardır. Bunların içinden bazı hedefler kritiklik açısından ön plana çıkmaktadır

• Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek
• Maliyetleri Azaltarak, Verimliliği Arttırmak
• Yeni Ürün ve Hizmetleri Pazara Sunmak 

Şirketler için artık "herkesin elinden gelenin en iyisini yapması" bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamamaktadır. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir. İşte ISO 9000 bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir kalite sistemi oluşturmak amacıyla kullanılabilen bir Kalite Yönetim Sistemi modelidir. Ayrıca ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi üretim kuruluşlarının yanı sıra turizm, finans, sigortacılık, sağlık, v.b. diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da uygulanabilecek esnek bir standarttır.

 

-ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nedir, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası Neden Alınmalıdır, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası Ne İşe Yarar ?

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.
Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Çevre ; ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının da yaptığı denetimlerde  bu standardın isteklerine paralel konuları içermektedir.

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.

 

-ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası Neden Alınmalıdır, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası Ne İşe Yarar ?

ISO 45001 Nedir? Tarihi ve Kuruluşu

ISO 45001 standardının ana yapısı, ISO 9001 standardında son yapılan düzenlemeye uygun şekilde 10 maddeden oluşmaktadır. Standardın temel yaklaşımı, işletmelerin çalışma ortamı risklerini düşürmek, çalışanların can güvenliğini artırmak ve daha güvenilir çalışma koşulları yaratmak için işletmelere bir çerçeve oluşturmaktır. Özellikle küçük işletmelerde ISO 45001 standardı, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularında, sadece bir kişinin sorumlu olmasına imkan vermektedir. Ayrıca bu standart, işletme üst yönetimini daha fazla sistemin içine çekmektedir. Liderlik konusu, iş sağlığı ve güvenliği sisteminde daha fazla ele alınmaktadır.

 

ISO 45001 Nedir? 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. Standart, çalışanlara yönelik hastalık, yaralanma, kaza gibi işle ilgili riskleri belirlemeyi ve önleyici tedbirler yardımıyla bunlardan kaçınmayı amaçlamaktadır.

20 yılı aşkın süredir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için gereksinimleri ve en iyi uygulamaları tanımlayan standart olan BS OHSAS 18001'in 2018 yılında yerini alan ISO 45001 günümüzde 80'den fazla ülkede uygulanmaktadır. Eski standardın üzerine inşa edilen standart, ISO yönetim sistemi standartları için oluşturulan yüksek seviyeli yapıyı takip ederek, mevcut sistemlere entegre edilmesini nispeten kolaylaştırır. Ortak konular arasında liderlik, bağlılık ve organizasyonun bağlamı yer alır. Spesifik gereklilikler yasal şartlar ve diğer şartlara odaklanır ve iş güvenliği politikaları, tehlike değerlendirmeleri ve risk yönetimi gibi kriterleri ele alır.

 

ISO 45001 İçeriği

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı;

 • ISO'nun şartlarına riayet eder.
 • Üst düzey yapı, temel metin ve çekirdek tanımlar ile ortak tarifleri kapsar.
 • Kalite, sosyal sorumluluk, çevre veya finansal yönetim gibi diğer yönetim sistemlerine özgü şartları kapsamaz.
 • Diğer yönetim sistemlerinin şartları ile entegre edilebilir.
 • Risk temelli düşünmeyi sağlar.

Bu standart uygunluğun değerlendirilmesi için kullanılan şartları içerir. Ek A, standardın şartlarının yanlış̧yorumlanmasını önlemek için açıklayıcı bilgiler sağlamaktadır.

“Not' olarak gösterilen bilgi, dokümanın anlaşılması veya kullanımı amaçlıdır. Madde 3'te verilen “Terimler ve Tarifler' Terminolojik verileri destekleyen ilave bilgiler sağlar ve terimin kullanımı ile ilgili hükümler içerebilir.

Kuruluşunuzda ISO 45001‘i başarılı bir şekilde uygulamak için aşağıdaki gereksinimleri karşılamanız gerekir:

Planlayın: İş yükü, çalışma saatleri, liderlik ve kurumsal kültür, sağlıklı çalışma koşulları ve risk planlaması dahil olmak üzere İSG hedeflerinin belirlenmesi

Uygulayın: Dış kaynak kullanımı, satın alma ve yüklenicilerle ilgili olarak tanımlanmış önlemlerin, süreçlerin, sağlık ve güvenlik politikalarının uygulanması.

Kontrol edin: Organizasyon içindeki sağlık ve güvenlik hedeflerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi, yasal ve diğer gerekliliklerin yanı sıra organizasyonel ve sosyal faktörlerin performansının izlenmesi.

Önlem alın: Tam anlamıyla başarılı bir İSG politikası sağlamak için gerekli görülmesi halinde, süreç ve önlemlerin adaptasyon çalışmaları ve iyileştirilme faaliyetleri.

ISO 45001 Maddeleri

 • Giriş
 • Kapsam
 • Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • Terimler ve tanımlar
 • Kuruluşun Bağlamı
 • Liderlik
 • Planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans değerlendirmesi
 • İyileştirme

Uygulanabilir Sektörler

ISO 45001, her büyüklükteki ve sektördeki şirket ve kuruluş için geçerlidir. Standart küçük kuruluşların bile faydalanabileceği ve uygulayabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Standart ve uygunsuzluk yapısı

ISO 45001 standardı başarılı bir İSG yönetim sistemi kurulması ve uygulaması için karşılanması gereken, belirli bir yapı ve gereksinimler dizisi sağlamak üzere tasarlanmış ve on maddeye ayrılmıştır. 1'den 3'e kadar olan bölümler standardın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak; standardın kapsamı hakkında ayrıntılar, bağlayıcı atıflar, terimler ve tanımlar sağlarken, 4'ten 10'a kadar olan bölümler gereksinimleri içerir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları

 • İSG politika ve hedefleri başarılır.
 • Kazalar önlenir veya azalır.
 • Sağlığı koruma bilinci artar.
 • Güvenlik kültürü gelişir.
 • Teknolojik iyileşme sağlanır.
 • İş yapma modelleri gelişir.
 • Maliyet kontrolü sağlanır.
 • İSG mevzuatına uygunluk sağlanır.
 • Rekabet avantajı gelişir.
 • İmajın, itibarın iyileşmesi sağlanır.

Ayrıca;

 • Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması,
 • Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımının artırılmasının sağlanması,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesinin sağlanması,
 • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanması,
 • Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak,
 • İş performansının artırılmasının sağlanması,
 • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının ispatlanabilmesi.
 •  

İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Amacı Nedir?

 • İSG risk ve fırsatlarının yönetilmesi
 • Sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşturulması
 • Yaralanma ve hastalıkların önlenmesi
 • Sağlık ve güvenlik kültürünün artırılması
 • Yasal uygunluğun sağlanması
 • İş verimliliğin artırılması
 • Finansal yönetimin desteklenmesi
 • İSG performansının artırılması
 • Pazardaki imajın iyileştirilmesi

ISO 45001 2018 Versiyonu Farklılıkları

Yeni standart üst yönetime düşen sorumluluğun arttırılması sağlanmıştır.

ISO 45001'de tedarikçiler ile alt işverenlerin de iş sağlığı ve güvenliği şartları detaylı olarak ele alınmış. ​OHSAS 18001 tehlike odaklı yapılandırılmışken, ISO 45001 risklerin tespit edilmesi ve yönetilmesi odak noktası olmuş. ​

ISO 45001'de risk, çalışan, işyeri gibi tanımlarda köklü değişiklikler yapılırken; takip, ölçüm, etki, iş güvenliği süreç ve performansı gibi yeni tanımlar eklenmiş.​

Diğer standartlar ile entegrasyonu kolay hale getirilmiştir.

OHSAS 18001 Standardından ISO 45001'e Geçiş

Eğer işletmeniz şu anda OHSAS 18001 belgesine sahipse, yeni ISO 45001 standardının yürürlüğe geçme tarihinden (Mart 2018) itibaren üç yıl içerisinde bu standarda geçmeniz gerekmektedir.

 

 

-Hijyen ve Sanitasyon Sertifikası

Hijyen ve Sanitasyon Nedir, Hijyen ve Sanitasyon Sertifikası Neden Alınmalıdır, Hijyen ve Sanitasyon Sertifikası Ne İşe Yarar ?

Gelişen teknoloji sayesinde üretim teknikleri her ne kadar ilerlemiş olsa da, teknolojinin sebep olduğu çevre kirliliği faktörü; özellikle gıda sektöründe hijyen açısından olumsuz bir takım etkilere sebep olur. Dolayısıyla her geçen gün hijyen konusundaki risklerin artması, bu konuda daha dikkatli olmayı gerektirir. Geleneksel veya uzaktan eğitim şeklinde çalışan firmalar ise bu konuda gıda sektöründe yer alan çalışanlar ve yöneticiler için hijyen ve gıdanın insan sağlığına uygun hale getirilmesi anlamına gelen sanitasyon eğitimi vermektedir. Böylece firma içerisinde bulunan tüm bireyler, üretim sürecinde ürünün elde edilme aşamasından pazara sunulduğu ana kadar; üretim süreci boyunca hijyen koşullarını sağlamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur.

 

-Tıbbi Malzeme Yönetimi Sertifikası

Tıbbi Malzeme Yönetimi Nedir, Tıbbi Malzeme Yönetimi Sertifikası Neden Alınmalıdır, Tıbbi Malzeme Yönetimi Sertifikası Ne İşe Yarar ?

Sağlık Hizmetlerinde Malzeme Yönetiminin Kapsamı
Sağlık Hizmetlerinde Malzeme Hizmetleri Döngüsü
Malzeme Yönetiminde Karşılaşılan Temel Sorunlar
Malzemelerin Sınıflandırılması
Hastanelerde Lojistik Yönetimi
Envanter Yönetiminin Kapsamı
Lojistik Yönetiminde Kritik başarı Faktörleri
Mal Kabul Sürecinde Numune Sistemi
Barkodlama
Barkod Sisteminin İşletmeye Sağladı Yararlar-Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Sertifikası

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Nedir Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Sertifikası Neden Alınmalıdır, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Sertifikası Ne İşe Yarar ?

Sağlık sektöründeki toplam kalite yönetiminin iyileştirilmesine yönelik gerek özel teşebbüs gerekse de devlet tarafından yapılan uygulamaların, her geçen gün sağlık sektörünün önemli bir paydasını oluşturan hastaların memnuniyetine yönelik olarak farklılaştığı ve geliştiği görülmektedir.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda müşteri odaklı yaklaşımın benimsenmesi ve sağlıkta toplam kalite yönetimi çalışmalarının ve uygulamalarının önem kazanmaya başlaması, küresel rekabetin hızlandığı günümüzde kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık sektöründeki toplam kalite yönetiminin iyileştirilmesine yönelik gerek özel teşebbüs gerekse de devlet tarafından yapılan uygulamaların, her geçen gün sağlık sektörünün önemli bir paydasını oluşturan hastaların memnuniyetine yönelik olarak farklılaştığı ve geliştiği görülmektedir.

 

-Hasta ve Çalışan Güvenliği Sertifikası

Hasta ve Çalışan Güvenliği Nedir, Hasta ve Çalışan Güvenliği Sertifikası Neden Alınmalıdır, Hasta ve Çalışan Güvenliği Sertifikası Ne İşe Yarar ?

Hasta ve Çalışan Güvenliği Sertifika Programında meslek etiğinin yanında daha güvenli bir süreç için yapılması gereken temel hususlar ve konulara değinilmektedir. Hasta ve Çalışan Güvenliği Eğitiminde değinilen konuları kısaca özetlemek gerekirse;

Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,
Sağlık hizmeti verenler arasında iletişim güvenliğinin geliştirilmesi,
İlaç güvenliğinin sağlanması,
Kan transfüzyonunda güvenli uygulamaların sağlanması,
Enfeksiyon risklerinin azaltılması,
Hasta düşmelerinin önlenmesi,
Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi,
Çalışan güvenliği için gerekli önlemlerin alınması,
Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması (Mavi Kod uygulaması),
Yenidoğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması (Pembe Kod uygulaması),
Hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması vb. şeklinde sıralanabilir.

 

-ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sertifikası

ISO 1002 Müşteri Memnuniyeti Nedir, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sertifikası Neden Alınmalıdır, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sertifikası Ne İşe Yarar ?

Müşteri Memnuniyeti her alanda farklı süreçler ile karşımıza çıkmaktadır. Müşteriler ile doğru iletişimin kurulması gerek satış öncesi gerek satış sonrası süreçlerde gereken desteğin doğru şekilde verilebilmesi önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

-Risk Analizi Sertifikası

Risk Analizi Nedir, Risk Analizi Sertifikası Neden Alınmalıdır, Risk Analizi Sertifikası Ne İşe Yarar ?


Riskin önceden saptanabilmesi, ortaya çıkmadan önlem alınabilmesi tüm iş yerleri için en önemli hususların başında gelmektedir. Riskin önceden saptanıp değerlendirilebilmesi ve kontrol altında tutulabilmesi gerek hammadde kaybının gerekse oluşabilecek diğer sorunların önüne geçilebilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Risk Değerlendirmesi konusunda yeni yaklaşıma göre İşverenler, işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.
İşveren risk değerlendirmesi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.

 

-Sağlık Kurumlarında Hijyen Sertifikası

Sağlık Kurumlarında Hijyen Nedir, Sağlık Kurumlarında Hijyen Sertifikası Neden Alınmalıdır, Sağlık Kurumlarında Hijyen Sertifikası Ne İşe Yarar ?

Sağlık Kurumlarında Hijyen Eğitimi programının amacı ilgili konudaki personele uygulanması gereken prosedürlerin anlatılması, konuyla ilgili farkındalığın arttırılması ve hayati önem arz eden Sağlık Kurumlarında hijyen seviyesinin optimum düzeye çıkarılmasını hedeflemektedir.

 

-Tıbbi Dokümantasyon Sertifikası

Tıbbi Dokümantasyon Nedir, Tıbbi Dokümantasyon Sertifikası Neden Alınmalıdır, Tıbbi Dokümantasyon Sertifikası Ne İşe Yarar ?

Tıbbi Dokümantasyonun şeffaf ve doğru şekilde yapılabilmesi hasta için ileride doğabilecek olan sorunlarda müdahalenin daha kolay yapılabilmesini, gereken durumlarda ilgili veriye rahatça ulaşılabilmesi açısından hayati önem arz etmektedir.

Tıbbi Doküman Ve Dokümantasyonun Tanımı
Tıbbi Dokümantasyonun Tarihçesi
Tıbbi Dokümanların Genel Özellikleri
Tıbbi Dokümantasyonun Hasta Açısından Önemi
Tıbbi Dokümantasyonun Hastane Açısından Önemi
Tıbbi Dokümantasyonun Doktor Açısından Önemi
Tıbbi Dokümantasyonun Adli Tıp Açısından Önemi
Tıbbi Dokümantasyonun Halk Sağlığı Açısından Önemi
Hasta Dosyalarının Kullanım Alanı
Hasta Dosyası İçinde Bulunması Gereken Formlar
Hasta Dosyalarının Gizliliği
Dosya Saklama Süreleri
Yapılan Sağlık Kayıtlarından Elde Edilen Verilerin Kullanımı

 

-Sağlık Kurumlarında Etik Sertifikası

Sağlık Kurumlarında Etik Nedir, Sağlık Kurumlarında Etik Sertifikası Neden Alınmalıdır, Sağlık Kurumlarında Etik Sertifikası Ne İşe Yarar ?

Sağlık Kurumlarında gizlilik asla göz ardı edilemeyecek konuların başında gelmekte ve hasta güvenliğinin, etik ilkelerin ve hastanın ilgili personele olan güveninin korunması açısından en önemli konuların başında gelmektedir. Etik kurallara uymayan bir sağlık kurumunun güvence verebilmesi imkansızdır.

Etik: insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, iyi – kötü, doğru – yanlış gibi durumları ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe dalıdır ve çoğu zaman AHLÂK FELSEFESİ olarak adlandırılmaktadır.

Etik İlkeler
Etikle İlgili Kavramlar
Sağlık Meslek Etiği İlkeleri
Özerkliğe Saygı İlkesi (Otonomi)
Yararlılık İlkesi
Aydınlatılmış Onam İlkesi
Adalet İlkesi
Sadakat / Sözünde Durma İlkesi
Sır Saklama İlkesi
Gerçeğe Uyma İlkesi
Sözcülük 
Etik Sorunlar ve Etik Karar Verme
Etik Kurullar
Sağlık Mesleği Mensupları ile İlgili Suç Tanımları vb. konulara değinilmektedir.

 

-Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi Sertifikası

Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi Nedir, Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi Sertifikası Neden Alınmalıdır, Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi Sertifikası Ne İşe Yarar ?

Riskin önceden saptanabilmesi, ortaya çıkmadan önlem alınabilmesi tüm iş yerleri için en önemli hususların başında gelmektedir. Riskin önceden saptanıp değerlendirilebilmesi ve kontrol altında tutulabilmesi gerek hammadde kaybının gerekse oluşabilecek diğer sorunların önüne geçilebilmesinde önemli rol oynamaktadır.

 

-Epidemiyoloji Sertifikası

Epidemiyoloji Nedir, Epidemiyoloji Sertifikası Neden Alınmalıdır, Epidemiyoloji Sertifikası Ne İşe Yarar ?

Epidemiyoloji kelime anlamı olarak bir toplumda oluşan hastalık, kaza ve sağlık konusunu ilgilendiren durumların nüfusa göre dağılımını, halk üzerinde görülme sıklığını ve bu durumları etkileyebilecek tüm faktörlerin incelenmesini konu almaktadır.

-Toksikoloji Sertifikası

Toksikoloji Nedir, Toksikoloji Sertifikası Neden Alınmalıdır, Toksikoloji Sertifikası Ne İşe Yarar ?

Toksikoloji kelime anlamı olarak zehirlerle, zehirlerin ortaya çıkarılması ve organizmaya olan/olabilecek etkileriyle ilgili araştırmalar yapan bilim dalıdır.

TANI-Zehirlenme bulguları
Otopsi
Örnek Alma ve Saklama Koşulları
Örnek alma tekniği
İdrar
DOKU
ETKEN MADDELER
Etilen glikol
METALLER
CYANİDE
ARSENİK
Solvent
İLAÇ
Maddenin yapısı
Birden fazla madde
Alım-ölüm süresi
Analiz?
Öldürücü düzey
Postmortem değişimler
Orijinal madde metabolize olur

 

-Biyomedikal Kalibrasyon Sertifikası

Biyomedikal Kalibrasyon Nedir, Biyomedikal Kalibrasyon Sertifikası Neden Alınmalıdır, Biyomedikal Kalibrasyon Sertifikası Ne İşe Yarar ?

Biyomedikal Kalibrasyon, doğruluğundan şüphe edilmeyen, çeşitli analiz ve testlerle ortaya konulmuş standartların kullanılarak test ve ölçüm aletlerinin doğruluğunun ölçülmesi ve hata payının tespiti anlamına gelmektedir.

Eğitim içeriğinde bulunan konu başlıklarına alt tarafta yazılan maddeler örnek gösterilebilir;

Tıbbi Cihaz Yönetimi
Tıbbi Cihazlarda Performans Ölçümleri ve Kritiklik Seviyeleri
Hastabaşı monitörü kalibrasyonu
EKG cihazı kalibrasyonu
Tansiyon aleti kalibrasyonu
Elektrokoter kalibrasyonu
İnfüzyon pompası kalibrasyonu
Tıbbi cihazlarda kabul toleransları-Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Sertifikası

Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Nedir, Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Sertifikası Neden Alınmalıdır, Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Sertifikası Ne İşe Yarar ?

 

Metot Validasyonu ne demek?

Bir metodun veya ölçüm prosedürünün önceden belirlenen çerçeveye uygunluğunun tarafsız biçimde test edilerek yazılı verilerin işlenmesiyle kanıtlanmasıdır. Metot Validasyonu oluşturulan ve denenen bir metodun uygulama performansını belirlemek için yapılan test ve ölçme işlemlerinin bütününe verilen isimdir.

Ölçüm Belirsizliği nedir ?

Uygulanan testler veya metodlar yardımıyla bulunan verilerin doğruluk aralığının belirlenmesi ve bu belirlenen değerlerin istatistiksel ve matematiksel açıdan metodlara ve şüpheye dayalı bir tahminsel hesaplamasından sonra ortaya çıkan ölçüm sonucundaki tam doğruya ulaşamayan belirsizliğe Ölçüm Belirsizliği adı verilmektedir.

Her ölçülen değerin doğruluğu şüphelidir. Doğru veriye tam olarak ulaşmak her zaman mümkün olmamakta ve bu durum şansa dayalı olarak gerçekleşebilmektedir.

Eğitim İçeriği:
 Doğrulama ve Geçerli Kılma Kavramları
Doğrulama ve Geçerli Kılma Performans Parametreleri
Performans Parametrelerinin Seçimi
Doğrulama ve Geçerli Kılma Çalışmalarının Planlanması
Metot Çalışma Aralığı
LOD ve LOQ
Lineerlik
Spesifiklik/Seçicilik
Kesinlik
Gerçeklik
Tekrarlanabilirlik
Tekrarüretilebilirlik
Sağlamlık
Doğrulama ve Geçerli Kılma Çalışmalarının Raporlanması
Verilerin Kontrolü ve İstatistiki Yöntemler
Grubbs Testi
Horrat Eşitliği
Anova Testi
T Testi
Ölçüm Belirsizliği Tanımı
Ölçüm Belirsizliği Hesaplama Yöntemleri
Ölçüm Belirsizliği Bileşenleri
Belirsizlik Kaynaklarının Sınıflandırılması
Ölçüm Belirsizliğinin Raporlanması
Belirsizlik Bütçesi
Örnek Çalışmalar

 

 

 

Örnek Sertifika ; 


Örneği verilen belgede ''Örnek'' olarak bildirilen eğitim başlığı programlara göre değişiklik göstermektedir.

Eğitim Sonunda ; Seçeceğiniz Üniversite Onaylı Sertifika Sahibi Olacaksınız. Belgeler Tarafınıza Yurtiçi Kargo ile alıcı ödemeli olarak eğitim süreniz bittikten sonra EN GEÇ 20 iş günü içerisinde kargoya teslim edilecektir.

Kazanımlar


Eğitim sonunda elde edeceğiniz kişisel ve mesleki gelişim sertifikanız/sertifikalarınız ile iş hayatında kendinizi diğer iş başvurusu yapan adaylara karşı bir adım öne taşıyabilirsiniz. Bu tür eğitimler destekleyici faaliyetler sınıfında yer almaktadır. Kişisel ve Mesleki gelişiminize katkıda bulunarak almaya hak kazandığınız sertifikanız/sertifikalarınızı CV'nize ekleyerek kullanabilirsiniz. Üniversitelerimiz tarafından verilen sertifikalar kamu ve özel sektörde geçerlidir.

Eğitim Süreci

Tüm işlemler online gerçekleşecektir.
Kendi müsaitliğinize göre sisteme girip eğitim videolarınıza 7/24 erişim sağlayabileceksiniz.
Eğitim sonunda test usulü sınavınız olacaktır.
Sınavlar ortalama 20-40 soru arasında olmaktadır.
Üç defa ücretsiz sınav hakkınız bulunmaktadır.
Geçme notu 50 puandır.
1 ay eğitim süreniz bulunmaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir

İlgili bölüm çalışanları/mezunları ve ilgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler sertifikalı eğitim programına başvuruda bulunabilir.

Nasıl Katılırım?


''Eğitime Katıl'' butonu ile kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Sistem sizi kayıt işlemleri için yönlendirmektedir. Ödeme işleminizi Banka/Kredi Kartı ile yapabilirsiniz. Kredi ve Banka Kartı ödeme yaptığınızda kaydınız hemen açılıp giriş bilgilerinin SMS olarak gelecektir. 

 

BAŞVURU SÜRECİ


•Katılımcılar Dünyanın her yerinden katılabilir.
•Eğitim başlangıç ve bitiş tarih aralığında tüm ders videoları açık olup, eğitimleri istediğiniz gün ve saatte 7/24 izleyebilirsiniz.
•Ödeme işleminiz kredi kartı ile gerçekleştirebilirsiniz.

İLETİŞİM

•0850 333 57 37
Whatsapp Danışma Hattımız: 0544 226 50 60
bilgi@kariyerpark.com

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapan veya soru soran kimse yok.

Laboratuvar Eğitimi Sertifika Programı
%32 İNDİRİM
890.00 TL 600.00 TL
EĞİTİME KATIL