Kariyer Park Uzman Okulu

Sürekli Güncellenen Eğitim Videoları ve Arşiviyle  KARİYER PARK'ta Sizleri Bekliyor

Uzaktan Eğitimler  

İşlemci / Sunucu Programcısı Yetiştirme Kurs Programı

  • Fiyatı : 750,00 ₺ Yerine 450,00 ₺

PROGRAMIN AMACI

Bilgisayar sistemi hakkında genel bilgiyi ve nesne tabanlı programlama dilini kavramalarını, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerini kavramalarını ve Java programlama dilinin ileri düzey özellikleri hakkında bilgi edinmelerini,

Programlama kavramlarını, kurulumunu, tekniklerini, HTML (HyperText Markup Language) ile web sayfaları ve siteleri oluşturabilmelerini,

Uygun yerlerde Java Script ve DHTML (Dynamic Hyper Text Markup Language) ile Java Dilinin paketleme ve arayüz özelliklerini kullanmalarını

SOL (Structured Guery Language) Server kullanarak veri tabanı programlamayı ve Java programlama dilinin ileri düzey özelliklerini gerçekleştirmelerini,

 Bilgi Teknolojileri alanında yapılan araştırma çalışmalarını ve gelişmelerini izlemekten zevk almalarını,

İleri düzey web programlarını, uygulama yazılımlarını ve veri tabanı uygulamalarını geliştirebilecek programcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

A. YAZILIMIN PRENSİPLERİ
Yazılım Kavramı
Yazılım Geliştirme İçin Kullanılan Çeşitli Yöntemler ve Örnekleri/Paradigmalar
Yazılım Projesinin Gereksinimlerini Analiz Etme

Sistem Tasarımı, Tasarım Belirtimleri ve Prosedürleri Yapma
Tasarım Metodolojileri, Avantajları, Dezavantajları ve Projelere Uygunluğu
Konfigürasyon Yönetimi
Yazılım Bakımı Hakkında Temel Kavramlar
Bitmiş Projelerde Bakım ve Onarım ( Süreci, Kuralları, Maliyet Tahmini, 
Değişim Mühendisliği, Geriye Doğru Mühendislik )
Yazılımında Bilgisayar Destekli Yazılım Araçlarının Kullanımı
Nesne Tabanlı Yazılımın Temel Kavramları


B.UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) ile NESNE-TABANLI ANALİZ ve TASARIM (OOAD, OBJECT ORIENTED ANALYSIS & DESIGN)
Nesne Tabanlı (Object-Oriented) Yaklaşım
Nesne Tabanlı Analiz ve Tasarım Başlangıcı, UML Tanıtımı
İhtiyaç Analizi Yapma
Olusturulacak Nesneler ve Kullanılacak Sistem Nesnelerinin Analizini Yapma
Sistem Tasarlama
OOAD (Object Oriented Analysis & Design) ve UML’nin 
Avantajları ve Dezavantajları
Çeşitli Modeller ve Diyagramlar
Diyagram Tiplerini Değerlendirme, Oluşturma


C. YAZILIM PROJESİ YONETİMİ
Yazılım Yönetimi İşlemi
Proje Süresince İzleme, Kontrol Etme, Maliyetlendirme ve Çabuklaştırma Faaliyetleri
Kilometre (Yapı) Taşlarını Belirleme
Yazılım Projelerini Planlama ve Yönetme
Farklı Proje Maliyetini Hesaplama Teknikleri
Çeşitli Yazılım Hesaplama Modelleri Arasındaki Farklılıkları Ayırt Etme
Kritik Aktivitelerle Paralel Yürütülmesi Gereken Aktiviteler
Riskten Sakınmak İçin Önlem Olarak Belirlenecek Ölçümler
Projedeki Risk Yönetiminin Yönetilmesi
Çeşitli Proje Programlama Teknikleri
Planlama ve Yönetim Araçlarını Seçme ve Kullanma


D:MICROSOFT PROJECT ile PROJE UYGULAMA
Yazılım Geliştirme Projesindeki Konulara Gene! Bakış
Projeyi Tanımlama
Proje Aktivitelerini Planlama
Proje Takvimi
Alt Görevler ve Kendi Kendini Tekrarlayan Görevleri İçeren
Görev Listesi Oluşturma
Kilometre Taşları ve Son Tarihi Oluşturma
Kaynak Gereksinimlerini Hesaplama
Proje Maliyetini Hesaplama
Kısıtları Silme, Ekleme ve Değiştirme
Risk Yönetimi Planı Oluşturma
Sureyi Hesaplamak İçin PERT (Program Evaluation And Review Technique) Kullanma 
Görüşleri Kullanarak Proje Verisini Değerlendirme
Raporlan Kullanarak Proje Verisini Analiz Etme
Projeyi Yönetme ve Takip Etme
Projenin Kapanış İşlemi


E. YAZILIM KALİTE GUVENCESİ
Kalite ve Devamlı Gelişme Arasındaki ilişki
Kalite Karakteristikleri ve Kılavuz Kullanma 
Kalite Teknikleri
Kalite Yönetimi Sisteminin Bileşenleri
Kalite Şartları ve Testi Yapma
Kalite Planlan

Yazılım Ömür Çevriminin (SDLC, Software Development Life Cycle) Çeşitli Bölümlerinde Kullanılacak Kalite Kontrol Teknikleri
Kalite Kuralının Çeşitli Yönleri
Firma Yönetimi ve Kalite Ölçütlerinde Kilit Kavramlar
Farklı Kalite Sertifikalan ve Kalite Yönetimindeki Farklı Sorumlulukları Olan İnsanların Rolleri


F. YAZILIM DOGRULUGUNU, GEÇERLİLİĞİNİ KONTROL ve TEST ETME
Proje İçin Yazılım Gereksinimleri 
Statik Analiz Yerine Getirme 
Çeşitli Test Etmenin Önemi 
Yazılım Test Etmenin Önemi 
Test Durumu Tasarım Teknikleri
Test Etmek İçin Üç Temel Organizasyonel Yaklaşım


G. İLİŞKİSEL VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (İVTYS) KAVRAMLARI
Veri Modeli Sınıflandırması 
Veri Tabanı Yönetimi için İhtiyaçlar 
IVYTS Sisteminin Bileşenlerini Saptama 
IVYTS ile Bağlantılı Olarak Farklı Koşullar ve Kavramlar 
Tablolarda Normalizasyon İşlemi 
Veri Tabanları İçin Kavramsal Modelleme Yapm 
İlişkisel Veri Modelleme Yapma 
Veri Tabanı Modellerine Dayalı, Uygun Veri Tabanı Tasarlama

 

H. İSTEMCİ/SUNUCU KAVRAMLARI

İstemci/Sunucu Ağ Teknolojisi İçin İhtiyaç 
Farklı İstemci/Sunucu Bileşenlerini Saptama
Farklı Geliştirme Araçları ve Durum Araçlarını Kategorize Etme 
Konuyla Bağlantılı Terminoloji

I. ORACLE 8İ’ye GİRİŞ
İlişkisel Veri Tabanları Kavramları
Veri Tabanı Nesneleri Oluşturma ve Koruma
Veriyi Kullanma, Alma ve Depolama 
4Çoklu Formlar, Raporlar Veri Yönetimi Uygulamaları Tarafından Paylaşabilecek PL/SQL(Procedural Language Extension To SQL)Bloklarının Uygulama Kodunu Oluşturma
İleri Düzey SQL Cümlecikler Yazma
PL/SQL Prosedürleri, Fonksiyonlar ve Paketlemeler Oluşturma
PL/SQL Program Birimleri ve Veri Tabam Tetikleyicileri Oluşturma ve Yönetme
Oracle 8i' de Yeni Özellikler
Veri Sözlüğü Görüşleri 
Sistemi ve Nesne Ayrıcalıklarını/imtiyazlarını Yönetme


J. UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİ UZMANLIĞI

Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI, Graphical User Interface) Ortamı İçin İnteraktif Uygulamalar Tasarlama
Kullanıcı Girdi Ögeleri Örneğin Kontrol Kutulan. Liste Ögeleri ve Radyo  Gruplan Gibi Şekilleri Özelleştirme
Olay Bağlantılı Tetiklemeyi Oluşturarak Veri Girişini Değiştirme
Project Builder Kullanarak Modüllerde Çoklu İşlemler ve Uygulama Dosyalarını Yönetme
Çoklu-Form Uygulamaları Oluşturma
İstemci/Sunucu Alanında Çeşitli Standart ve Özel Raporlar İnşa Etme


K.SQLJ ile ORACLE 8i

SQLJ Programlamanın Yapısı, Fonksiyonu ve ihtiyaç
Java Paketleri ve İçerdiği Sınıflar
Java Programlan içerisinde SQL Cümlecikleri Açıklama
Java Programlarında Gömülü SQLJ Programlan Yazma
 

İSTENİLEN EVRAKLAR

Kimlik Fotokopisi ve 1 adet Resim Talebi

Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
-İngilizce ve bilgisayar eğitimi aldığını belgeleyenler belgeler


 

BİLGİ VE İLETİŞİM

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI

0850 333 57 37

ONLINE KAYIT VE ÖN TALEP İÇİN

https://www.kariyerpark.com.tr/page/egitim-talep-et

 
Yapılacak Sınav Hakkında

Öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 

Kurs bitirme belgesi alacakların sınavlarının, kurumun bulunduğu merkezde yapılması esastır.. Ancak farklı merkezlerde en az yirmi kursiyerin katılması hâlinde ilgili valiliklerden de izin alınarak sınav yapılabilir.

Sertifikalı kurslarda belirli tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde gerçekleşir.


Kursu başarılı bir şekilde tamamlayan, kursiyerler MEB Onaylı KURS BİTİRME BELGESİ alacaktır.

MEB Onaylı KURS BİTİRME BELGESİ, sınavların bitiminden sonraki 2-3 haftalık süreç içerisinde adreslerinize alıcı ödemeli  kargolanır ve adres bilginizi güncel tutmanız gerekmektedir.

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
4 113,63 ₺ 454,50 ₺
5 91,37 ₺ 456,84 ₺
6 76,20 ₺ 457,20 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
9 50,00 ₺ 450,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
3 150,00 ₺ 450,00 ₺
4 113,63 ₺ 454,50 ₺
5 91,80 ₺ 459,00 ₺
6 75,00 ₺ 450,00 ₺
7 66,21 ₺ 463,50 ₺
8 58,50 ₺ 468,00 ₺
9 52,50 ₺ 472,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
3 156,00 ₺ 468,00 ₺
4 120,38 ₺ 481,50 ₺
5 97,20 ₺ 486,00 ₺
6 81,75 ₺ 490,50 ₺
7 70,71 ₺ 495,00 ₺
8 62,44 ₺ 499,50 ₺
9 50,00 ₺ 450,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
3 150,00 ₺ 450,00 ₺
4 114,75 ₺ 459,00 ₺
5 92,70 ₺ 463,50 ₺
6 78,00 ₺ 468,00 ₺
7 67,50 ₺ 472,50 ₺
8 59,63 ₺ 477,00 ₺
9 53,50 ₺ 481,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
4 112,50 ₺ 450,00 ₺
5 90,00 ₺ 450,00 ₺
7 64,29 ₺ 450,00 ₺
8 56,25 ₺ 450,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
3 150,00 ₺ 450,00 ₺
4 113,63 ₺ 454,50 ₺
5 91,80 ₺ 459,00 ₺
6 77,25 ₺ 463,50 ₺
7 66,86 ₺ 468,00 ₺
8 59,06 ₺ 472,50 ₺
9 53,00 ₺ 477,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
2 229,50 ₺ 459,00 ₺
3 154,50 ₺ 463,50 ₺
4 117,00 ₺ 468,00 ₺
5 94,50 ₺ 472,50 ₺
6 79,50 ₺ 477,00 ₺
7 68,79 ₺ 481,50 ₺
8 60,75 ₺ 486,00 ₺
9 54,50 ₺ 490,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
2 229,50 ₺ 459,00 ₺
3 154,50 ₺ 463,50 ₺
4 117,00 ₺ 468,00 ₺
5 94,50 ₺ 472,50 ₺
6 79,50 ₺ 477,00 ₺
7 68,79 ₺ 481,50 ₺
8 60,75 ₺ 486,00 ₺
9 54,50 ₺ 490,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
2 229,50 ₺ 459,00 ₺
3 154,50 ₺ 463,50 ₺
4 117,00 ₺ 468,00 ₺
5 94,50 ₺ 472,50 ₺
6 79,50 ₺ 477,00 ₺
7 68,79 ₺ 481,50 ₺
8 60,75 ₺ 486,00 ₺
9 54,50 ₺ 490,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
2 229,50 ₺ 459,00 ₺
3 154,50 ₺ 463,50 ₺
4 117,00 ₺ 468,00 ₺
5 94,50 ₺ 472,50 ₺
6 79,50 ₺ 477,00 ₺
7 68,79 ₺ 481,50 ₺
8 60,75 ₺ 486,00 ₺
9 54,50 ₺ 490,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
2 229,50 ₺ 459,00 ₺
3 154,50 ₺ 463,50 ₺
4 117,00 ₺ 468,00 ₺
5 94,50 ₺ 472,50 ₺
6 79,50 ₺ 477,00 ₺
7 68,79 ₺ 481,50 ₺
8 60,75 ₺ 486,00 ₺
9 54,50 ₺ 490,50 ₺
Sepetim

Sepetim

Resim Ürün Adı Adet Birim Fiyatı